بررسی عوامل موثر بر بین المللی سازی بنگاههای کوچک و متوسط (مطالعه موردی : شهر مشهد)

عنوان پایان‌نامه: بررسی عوامل موثر بر بین المللی سازی بنگاههای کوچک و متوسط (مطالعه موردی : شهر مشهد)    ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی   استاد راهنما: دکتر امین رضا کمالیان نگارش: ملیحه محمد جوادی  Email :javadimalihe@gmil.com این پایان... 

طراحی الگوی روابط توسعه ای کارآفرینان در عملکرد کسب و کار

عنوان پایان‌نامه: طراحی الگوی روابط توسعه ای کارآفرینان در عملکرد کسب و کار ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی   استاد راهنما: دکتر قنبر محمدی الیاسی نگارش: نگار خسروی  Email :khosravi320@yahoo.com این پایان نامه با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان... 

کاربرد سیستم های هوشمند جهت ارزیابی ریسک های میکروبی در فرایند تولید فرآورده های لبنی و مقایسه آن با برخی روشهای کلاسیک( مطالعه موردی دوغ ایرانی)

عنوان پایان‌نامه: کاربرد سیستم های هوشمند جهت ارزیابی ریسک های میکروبی در فرایند تولید فرآورده های لبنی و مقایسه آن با برخی روشهای کلاسیک( مطالعه موردی دوغ ایرانی) ارائه شده جهت دریافت دکترا  رشته  علوم و صنایع غذایی   استاد راهنما: دکتر فخری شهیدی... 

شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت تولید صنایع غذایی وآشامیدنی و ارائه استراتژی های مناسب در راستای بهبود وضعیت این صنایع (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

عنوان پایان‌نامه: شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت تولید صنایع غذایی وآشامیدنی و ارائه استراتژی های مناسب در راستای بهبود وضعیت این صنایع (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته  اقتصاد کشاورزی   استاد راهنما: دکتر ناصر... 

بررسی تاثیر گرایش های کارآفرینانه بر مدیریت دانش

عنوان پایان‌نامه:  بررسی تاثیر گرایش های کارآفرینانه بر مدیریت دانش ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی   استاد راهنما:   دکتر محمد رضا ذبیحی نگارش: وحید پیغان Email :payghan@yahoo.com این پایان نامه با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی... 

امکان سنجی حذف آلودگی کادمیوم و آرسنیک از محلول های آبی توسط رس پیلارد سنتز شده

عنوان پایان‌نامه:  امکان سنجی حذف آلودگی کادمیوم و آرسنیک  از محلول های آبی توسط رس پیلارد سنتز شده ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی گرایش زیست­ محیط   استاد راهنما: دکتر مرتضی رزم­آرا نگارش: حسین کریمی  Email : h_karimi1398@yahoo.com این پایان... 

ارائه الگوریتمی جهت تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان تحویل های مختلف در یک زنجیره تامین دو سطحی(یک تولیدکننده – یک تامین کننده)

عنوان پایان‌نامه: ارائه الگوریتمی جهت تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی  با زمان تحویل های مختلف در یک زنجیره تامین دو سطحی(یک تولیدکننده – یک تامین کننده) ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع   استاد راهنما: دکتر محمد علی پیرایش... 

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی)

عنوان پایان‌نامه: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی) ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی –تحول   استاد راهنما: دکتر محمد موسوی نگارش: حسین قدمیاری  Email... 

بررسی انتقال تکنولوژی در بهبود عملکرد صنایع : مورد کاوی صنایع غذایی واقع در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

عنوان پایان‌نامه: بررسی انتقال تکنولوژی در بهبود عملکرد صنایع  : مورد کاوی صنایع غذایی واقع در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته MBA   استاد راهنما: دکتر جعفر نژاد نگارش: مرضیه طالبی   Email ::  marziehtaleby@yahoo.com این پایان نامه... 

ارزیابی تنوع زیستی پنیر سنتی کردی، گزینش سویه پروبیوتیک و تعیین پروفایل اسیدهای چرب و اسید های آمینه آزاد در طول دوره رسیدگی

عنوان پایان‌نامه: ارزیابی تنوع زیستی پنیر سنتی کردی، گزینش سویه پروبیوتیک و تعیین پروفایل اسیدهای چرب و اسید های آمینه آزاد در طول دوره رسیدگی ارائه شده جهت دریافت دکترا رشته میکروبیولوژی مواد غذایی   استاد راهنما: دکتر فخری شهیدی- دکتر سید علی مرتضوی نگارش: الناز... 

آخرین خبرها