بیست و چهارمین اجلاس سراسری خانه های صنعت ، معدن و تجارت به روایت تصویر

بیست و چهارمین اجلاس سراسری روسا و دبیران خانه های صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور سوم و چهارم مردادماه – مشهد مقدس مطالب مرتبط : بیست و سومین اجلاس سراسری خانه های صنعت ، معدن و تجارت بیست و سومین اجلاس سراسری روسا و دبیران... 

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ به روایت تصویر

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن    مورخ ۹۴/۵/۴ –  مشهد مقدس مطالب مرتبط : مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۲ به روایت تصویر مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن                                              ... مراسم... 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، معدن ، فلزات و صنایع وابسته

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، نهمین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی، هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن و زمین شناسی و صنایع وابسته و هشتمین نمایشگاه فلزات و صنایع وابسته مصاحبه رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت با صدا و سیما مصاحبه رئیس خانه صنعت ،... 

بازدید رییس و دبیر خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی از خبرگزاری جمهوری اسلامی در مشهد

حسن حسینی رییس خانه صنعت،معدن و تجارت و فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت ، معدن و تجارت روز یکشنبه از خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان رضوی در مشهد بازدید کردند . مطالب مرتبط : رییس خانه صنعت خراسان رضوی: ایرنا مورد وثوق جامعه صنعت و کارآفرینی... 

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ به روایت تصویر

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن    مورخ ۹۳/۴/۴–  مشهد مقدس مطالب مرتبط : مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۲ به روایت تصویر مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن                                  ... 

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۲ به روایت تصویر

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن                                                                      مورخ ۹۲/۴/۸ –  مشهد مقدس             مطالب مرتبط : دبیر مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن خراسان رضوی : برنامه های اجرایی دهه تولید را تشریح... 

چهارمین دوره انتخابات خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به روایت تصویر

چهارمین دوره انتخابات خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ – سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی مطالب مرتبط : سومین دوره انتخابات خانه صنعت و معدن خراسان رضوی به روایت تصویر سومین دوره انتخابات خانه صنعت و معدن خراسان رضوی مورخه... 

سومین دوره انتخابات خانه صنعت و معدن خراسان رضوی به روایت تصویر

سومین دوره انتخابات خانه صنعت و معدن خراسان رضوی مورخه ۱۳۸۸/۰۲/۱۵ – سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی     مطالب مرتبط : رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ادعا کرد؛ رسمی شدن نزول خواری در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در فاصله ۷۰۰ تا ۸۰۰... 

آخرین خبرها