کد خبر: 33974 | زمان مخابره: ۱۳:۲۷:۰۷ - دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 56 بازدید | |

رشد صنعت خراسان رضوی در سال ۹۷

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از رشد ۲۷ درصدی صدور پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی استان، افزایش ۱۱ درصدی سرمایه گذاری و ۹ درصدی اشتغال زایی آنها در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ خبر داد.

راضیه علیرضایی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته ۴۴۳ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۴۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۹ هزار و ۵۰۰ نفر در این استان صادر شد.

وی افزود: این در حالی است که تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده سال ۱۳۹۶ در این استان ۳۴۸ فقره با سرمایه گذاری ۳۷ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال و اشتغالزایی هشت هزار و ۷۳۰ نفر بود.

وی اظهار کرد: سهم استان خراسان رضوی در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی سال ۱۳۹۷در کل کشور از نظر تعداد ۶ درصد، از نظر سرمایه گذاری هفت درصد و از نظر اشتغالزایی ۹ درصد است.

علیرضایی گفت: جایگاه خراسان رضوی در عملکرد سال ۹۷ کشور از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده بعد از استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی رتبه چهارم، از نظر میزان سرمایه گذاری آنها پس از استان های هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر رتبه سوم و از نظر اشتغالزایی آنها بعد از استان های اصفهان و البرز نیز رتبه سوم است.

وی افزود: اکنون پنج هزار و ۷۰۶ واحد صنعتی در استان خراسان رضوی با سرمایه گذاری ۱۹۳ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۹۶ هزار و ۵۴۱ نفر وجود دارد که سهم آن از تعداد واحدهای صنعتی کشور و سرمایه گذاری صنعتی هفت درصد و اشتغال این بخش هشت درصد است.

او اظهار کرد: جایگاه کنونی خراسان رضوی در کشور از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی پس از استان های تهران و اصفهان، رتبه سوم، از نظر میزان سرمایه گذاری آنها بعد از استان های هرمزگان، اصفهان، تهران و خوزستان، رتبه پنجم و از نظر اشتغالزایی آنها بعد از استان های تهران و اصفهان رتبه سوم است.

* رشد سرمایه گذاری در جوازهای تاسیس و طرحهای توسعه صنعتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سال گذشته یک هزار و ۶۷۱ فقره جواز تاسیس طرح های توسعه صنعتی با سرمایه گذاری ۸۱ هزار و ۷۶۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۵ هزار و ۶۰۴ نفر در این استان صادر شد.

وی افزود: این در حالی است که در سال قبل از آن یک هزار و ۷۵۹ فقره جواز تاسیس طرح های توسعه صنعتی با سرمایه گذاری ۵۶ هزار و ۸۷ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۱ هزار و ۶۳۱ نفر صادر شده بود.

علیرضایی اظهار کرد: مقایسه این ارقام نشان دهنده کاهش ۶٫۹ درصدی تعداد جوازهای تاسیس و طرح های توسعه صنعتی، افزایش ۴۵٫۸ درصدی سرمایه گذاری و کاهش ۱۴٫۵ درصدی اشتغالزایی آنهاست.
او گفت: تعداد کنونی جوازهای تاسیس و طرح های توسعه صنعتی این استان ۲ هزار و ۸۳۷ فقره با سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۷۹ هزار و ۸۶۴ نفر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: سهم این استان از جوازهای تاسیس و طرح های توسعه سال گذشته در کشور از نظر تعداد ۶٫۹ درصد، از نظر سرمایه گذاری ۳٫۱ درصد و از نظر اشتغالزایی ۶٫۵ درصد است.

وی ادامه داد: جایگاه کنونی این استان از نظر تعداد جوازهای تاسیس و طرح های توسعه پس از استان های اصفهان، یزد، مازندران، سمنان و فارس رتبه ششم، از نظر میزان سرمایه گذاری آنها پس از منطقه ویژه اقتصادی خوزستان، هرمزگان، اصفهان، فارس، یزد، کرمانشاه و بوشهر رتبه هشتم و از نظر اشتغالزایی آنها بعد از استان های اصفهان، یزد، مازندران، البرز و سمنان نیز رتبه ششم است.

* وضعیت طرحهای صنعتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طرح های صنعتی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در این استان شامل ۳۱۰ طرح با پیش بینی سرمایه گذاری ۵۹ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۳ هزار و ۶۴۶ نفر است.

وی افزود: طرحهای صنعتی با پیشرفت ۴۰ تا ۵۹ درصد در این استان نیز ۱۳۲ طرح با پیش بینی سرمایه گذاری ۲۵ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای چهار هزار و ۴۲۷ نفر است.

وی طرحهای صنعتی با پیشرفت ۱۰ تا ۳۹ درصد را نیز ۱۷۱ طرح با پیش بینی سرمایه گذاری ۸۰ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۲ هزار و ۱۹۱ نفر و طرحهای صنعتی با پیشرفت صفر تا ۱۰ درصد را هم ۲ هزار و ۲۲۶ طرح با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۳۵ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۴۹ هزار و ۷۸۸ نفر ذکر کرد.ارسال نظر


آخرین خبرها