کد خبر: 8235 | زمان مخابره: ۱۲:۴۳:۱۷ - یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 1,024 بازدید | |

استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی ، PROMETHEE و شبیه سازی مونت کارلو

عنوان پایان‌نامه:

استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی ، PROMETHEE و شبیه سازی مونت کارلو

                    به منظور اولویت بندی شهرها و انتخاب بازار مناسب (مورد مطالعه: کارخانه خانه سازی مشهد)

ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد

رشته  مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

 

استاد راهنما:

دکتر زهرا اناجی عظیمی

نگارش: امیر کاریز نوئی

Email: amir.kariznoee@yahoo.com

این پایان نامه با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به انجام رسیده است.

چکیده

این تحقیق به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل کلیدی برای انتخاب بازار در صنعت خانه سازی، تعیین اهمیت معیارها و اولویت بندی بازارهای موجود، می باشد.  در این مطالعه، برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها، از بررسی و مطالعه ادبیات موضوع در این زمینه استفاده شده است. سپس به منظور متناسب سازی این عوامل با وضعیت صنعت مورد مطالعه و ایجاد ساختار سلسله مراتبی، نظرات ده نفر از متخصصان و صاحب نظران این صنعت ، در مورد عوامل اثر گذار در انتخاب بازار  و شناسایی بازار های داخلی موجود به صورت مصاحبه اخذ گردید. در مرحله بعد، با استفاده از فرآیند ترکیبی  تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو ، و با همکاری کارشناسان شرکت ، وزن هرکدام از مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها تعیین شد و در نهایت بازار های موجود  با استفاده از تکنیک پرامتی، جهت سرمایه گذاری اولویت بندی شدند.

در این تحقیق، به طور کلی چهار مؤلفه و یازده زیرمؤلفه مورد بررسی قرار گرفت، سپس از میان بازار های موجود و با توجه به معیار های موزون، مناسب ترین بازار انتخاب گردید. با توجه به یافته ها، مؤلفه “سود پیش بینی شده نسبت به حجم سرمایه گذاری” در میان معیار های اصلی به عنوان مهمترین معیار شناخته شد و معیار های ” اندازه بازار”،” محیط”و” هزینه” به ترتیب  با اهمیت کمتری اولویت بندی شدند. پس از بررسی نتایج و مشاهده یافته های تحقیق منطقه شمال کشور با نمایندگی شهرستان بابلسر در میان بازار های موجود ،به عنوان بهترین بازار جهت سرمایه گذاری به کارخانه خانه سازی مشهد پیشنهاد میشود و بعد از آن بیرجند و تبریز با تفاوت اندکی قرار میگیرند و در نهایت بندرعباس قرار دارد که با توجه به وجود بازار های مطلوبتر فعلا برای سرمایه گذاری توصیه نمی شود.ارسال نظر


آخرین خبرها