بررسی اثر شرایط خشک کردن، پوشش خوراکی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری کشمش سبز

عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر شرایط خشک کردن، پوشش خوراکی و شرایط نگهداری بر ویژگی­های کیفی و ماندگاری کشمش سبز ارائه شده جهت دریافت  دکترا رشته علوم و صنایع غذایی استاد راهنما: دکتر ناصر صداقت،دکتر مهدی کاشانی­ نژاد نگارش: اعظم ایّوبی Email: mayoubi80@yahoo.com  این... 

بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت و شکست کسب و کارهای کوچک

عنوان پایان‌نامه: بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت و شکست کسب و کار­های کوچک (مطالعه موردی: صنایع غذایی و آشامیدنی شهرک صنعتی طوس-مشهد) ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی استاد راهنما: دکتر حبیب ا… سالارذهی نگارش: فاطمه... 

نقش خوشه های صنعتی زعفران و مبلمان مشهد در سیستم های منطقه ای نوآوری

عنوان پایان‌نامه: نقش خوشه های صنعتی زعفران و مبلمان مشهد در سیستم های منطقه ای نوآوری ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهری استاد راهنما:  دکتر امید علی خوارزمی نگارش: معصومه ولی ­پور ارمی Email: erami65@yahoo.com  این پایان نامه با حمایت... 

بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب با استفاده از نسبت های مختلف فاز آبی ، پایدار کننده ها و امولیسفایرها

عنوان پایان‌نامه: بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب با استفاده از نسبت های مختلف فاز آبی ، پایدار کننده ها و امولیسفایرها ارائه شده جهت دریافت دکتری رشته علوم و صنایع غذایی استاد راهنما: دکتر مصطفی مظاهری طهرانی نگارش: نفیسه واحدی Email: nafise_vahedi@yahoo.com  این... 

بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی

عنوان پایان‌نامه: بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی (مورد مطالعه : شرکتهای تولیدی متوسط وبزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-... 

حمایت از طرح‌های صنعتی (شرایط و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

عنوان پایان‌نامه: حمایت از طرح‌های صنعتی (شرایط و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق- حقوق خصوصی استاد راهنما: دکتر سعید محسنی نگارش: سعیده ابراهیم نیا Email: ebrahimnia.s@gmail.com این پایان نامه با حمایت شرکت... 

امکان سنجی استفاده از ضایعات سبزی و مربا جهت تولید نوشیدنی پروبیوتیک

عنوان پایان‌نامه: امکان سنجی استفاده از ضایعات سبزی و مربا جهت تولید نوشیدنی پروبیوتیک  ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد شیمی صنایع غذایی M.Sc  استاد راهنما: دکتر حسین قهرمانی نگارش: ستار علی روحانی Email: satar.rohani@gmail.com این پایان نامه با حمایت شرکت... 

استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی ، PROMETHEE و شبیه سازی مونت کارلو

عنوان پایان‌نامه: استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی ، PROMETHEE و شبیه سازی مونت کارلو                     به منظور اولویت بندی شهرها و انتخاب بازار مناسب (مورد مطالعه: کارخانه خانه سازی مشهد) ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته  مدیریت صنعتی-... 

تصفیه آب پرس چغندر قند با استفاده از فرآیند نانو فیلتراسیون و مدلسازی – شبیه سازی فرآیند به روش هیبریدی

عنوان پایان‌نامه: تصفیه آب پرس چغندر قند با استفاده از فرآیند نانو فیلتراسیون و مدلسازی – شبیه سازی فرآیند به روش هیبریدی ارائه شده جهت دریافت دکترای رشته  علوم و صنایع غذایی   استاد راهنما: دکتر سید محمد علی رضوی – دکتر سید محمود موسوی نگارش: مصطفی... 

ارزیابی اثر بخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در صنایع کوچک و متوسط ( مطالعه موردی صنایع کوچک و متوسط شهرک صنعتی توس مشهد)

عنوان پایان‌نامه: ارزیابی اثر بخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در صنایع کوچک و متوسط ( مطالعه موردی صنایع کوچک و متوسط شهرک صنعتی توس مشهد) ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی- گرایش تولید و عملیات   استاد راهنما: دکتر عظیم زارعی نگارش: ناصر... 

آخرین خبرها